Czym jest Prawo w pakiecie?

W dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości, w zmiennym otoczeniu prawnym, ryzyku związanym z planowaniem działań, wręcz pewnej nieprzewidywalności,  istotnym wydaje się szybkie reagowanie i dostosowanie się do rynkowego otoczenia. Warto mieć prawne wsparcie w każdej sytuacji. Dlatego przygotowaliśmy dedykowane pakiety prawne, które mogą pomóc każdej firmie w bezpieczny sposób ocenić swoją sytuację i wprowadzić konieczne środki zaradcze.

Nasze pakiety to kompleksowe podejście pomagające wypracować indywidualne rozwiązania uwzględniające specyfikę firmy, zakres problemów finansowych, możliwości zmian na przyszłość i zmieniającą się sytuację ekonomiczno-gospodarczą.

Działaj od razu, nie czekaj! Skorzystaj z naszego doświadczenia, pomożemy Twojej firmie.

Wybierz swój Pakiet

Jesteś przedsiębiorcą/właścicielem spółki/managerem/dyrektorem, którego firma:

 • zagrożona jest utratą płynności finansowej,
 • straciła już płynność finansową w wyniku pandemii koronawirusa,
 • jest w kryzysie finansowym lub wie, że straci stabilność finansową w najbliższych miesiącach,
 • wie, że zbliża się ciężki okres w zakresie finansów i chce temu zapobiec,
 • potrzebuje obniżyć koszty, a nie chce zwalniać pracowników,
 • aby obniżyć koszty bieżącego funkcjonowania, musi przeprowadzić redukcję zatrudniania, w tym zwolnienia grupowe,
 • ma wielu wierzycieli, których aktualnie nie jest w stanie spłacić,
 • potrzebuje dodatkowych instrumentów finansowych,
 • potrzebuje doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego, restrukturyzacji pozasądowej lub sądowej.

Nasz PAKIET ANTYKRYZYSOWY dotyczy:

Przedsiębiorców małych, średnich i dużych firm, oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Skierowany jest do firm, które znajdują się w stabilnej sytuacji finansowej i nie są zagrożone niewypłacalnością, ale ich działalność została wstrzymana lub znacznie ograniczona na skutek koronawirusa i potrzebują wsparcia w obszarach, z którymi dotychczas nie musieli się mierzyć.

Pakiet zawiera:

 • doradztwo przy renegocjacji umów z kontrahentami i instytucjami finansowymi, w tym przygotowanie powództwa o zmianę warunków umowy przez sąd;
 • analizę umów i wynikających z nich obowiązków w związku z panującą epidemią;
 • wsparcie przy redukcji zatrudnienia z uwzględnieniem realizacji procedury zwolnień grupowych;
 • doradztwo w rozmowach z kooperantami o zawieszenie lub odroczenie terminu płatności;
 • doradztwo przy zabezpieczeniu interesów w związku z ryzykiem niewypłacalności naszego partnera biznesowego;
 • doradztwo przy pozyskaniu państwowych ulg publicznych w związku z kryzysem;
 • doradztwo w przygotowaniu wniosków o układy ratalne z ZUS i US;
 • doradztwo przy zmianie formy prowadzenia działalności, aby zminimalizować na przyszłość odpowiedzialność osób zarządzających;
 • zbudujemy dla Twojej firmy strategie i przewidywalne scenariusze w dobie kryzysu;
 • zmienimy formę prawną prowadzonej działalności, aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialność majątkowej;
 • wskażemy, czy na gruncie prawa w Twojej firmie zostały spełnione przesłanki do podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego, wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego czy być może przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

Skierowany jest do firm zagrożonych niewypłacalnością i poza zakresem z Pakietu pierwszego oferuje także doradztwo w zakresie restrukturyzacji sądowej.

Pakiet zawiera:

 • doradztwo w wyborze trybu postępowania restrukturyzacyjnego, tak aby był optymalny względem sytuacji finansowej i organizacyjnej firmy;
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia do Sądu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym planu restrukturyzacyjnego;
 • doradztwo restrukturyzacyjne w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • podjęcie się pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub pełnomocnika w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

Adresowany jest do firm w stanie niewypłacalności, czyli takich, które utraciły płynność finansową i nie mają szans na odbudowane swej pozycji.

W tym zakresie oferujemy:

 • przygotowanie firmy do upadłości;
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niezbędnych dokumentów;
 • doradztwo restrukturyzacyjne w toku całego postępowania upadłościowego;
 • wsparcie kadry menadżerskiej w sprawach pociągnięcia ich do odpowiedzialności za długi upadającej firmy, odpowiedzialności odszkodowawczej lub odpowiedzialności karnej;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

Skierowany dla firm zmuszonych do zakończenia działalności w związku z kryzysem.

W tym zakresie oferujemy:

 • przeprowadzenie firmy przez cały proces kończący się rozwiązaniem podmiotu;
 • pomoc w zakończeniu obowiązujących umów, których wykonanie stało się niemożliwe na skutek kryzysu;
 • przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

Wybrałeś juz pakiet? Potrzebujesz konsultacji? Skontaktuj się z nami!