Business partnership shaking hands for signing company.

Ratunek dla przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością

Spirala narastających kłopotów finansowych prowadzących do niewypłacalności firmy NIE MUSI prowadzić do jej upadku. Nawet firma borykająca się z problemami i brakiem płynności finansowej może nagle zacząć funkcjonować dużo lepiej i stać się dochodowym przedsięwzięciem oraz umocnić swoją pozycję na rynku.

Restrukturyzacja, bo o takim rozwiązaniu tu mowa, to zespół działań przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, które umożliwiają jego reaktywację, uzdrowienie, uregulowanie zadłużenia. Jednym z restrukturyzacyjnych rozwiązań jest sanacja.

Działania sanacyjne określane są jako czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej, finansowej zadłużonego przedsiębiorcy. Umożliwiają one dalsze funkcjonowanie poprzez przywrócenie zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań, a także ochrona przed egzekucją.

Wniosek o restrukturyzację ma zawsze pierwszeństwo przed wnioskiem o upadłość, dlatego jeśli zostały one złożone jednocześnie, najpierw rozpatrzony zostanie wniosek restrukturyzacyjny.

Warto także zaznaczyć, że w momencie otwarcia postępowania sanacyjnego wszystkie egzekucje skierowane w stosunku do majątku dłużnika i powstałe przed dniem otwarcia postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa, zaś wszczęcie jakiejkolwiek egzekucji dotyczącej masy sanacyjnej jest niedopuszczalne.

Wynika z tego jasno, że dłużnik jest chroniony i może się skupić na uzdrawianiu i naprawianiu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Ten temat dotyczy Ciebie?

Sprawdź, jak przeprowadzamy proces restrukturyzacji.

Jesteśmy, aby Ci pomóc