Doradztwo i szkolenia

Prowadzimy działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Oferujemy przedsiębiorcom usługi rozwojowe  i doradcze w szerokim zakresie: od wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, poprzez dedykowane usługi doradcze m.in.  finansowe, prawne, organizacyjne  oraz wsparcie w  zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości  bez względu na branżę. Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu zarejestrowaną w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH.

Doradztwo biznesowe

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. oferuje wsparcie w postaci usług doradczych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Szkolenia

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. oferuje wsparcie w postaci usług szkoleniowych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

Dni otwarte

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Centrum Restrukturyzacji i Mediacji. Otrzymasz bezpłatną niezobowiązującą poradę prawną.