Restrukturyzacja firmy

Klienci często zadają nam pytania: „czym tak dokładnie jest restrukturyzacja? czy to się udaje?”. 
Głównym powodem niepokojów przedsiębiorców dotyczących restrukturyzacji jest brak wiedzy o przesłankach, zasadach, skutkach i korzyściach tego procesu. Wiele osób obawia się, że negatywnie wpłynie to na postrzeganie jego firmy przez kontrahentów, że proces ten zakończy się upadłością. Obawy dotyczą nie tylko firm w kryzysie, ale także przedsiębiorców z nimi współpracujących.

Nie każdy jednak wie, że restrukturyzację może wdrożyć każdy przedsiębiorca, zarówno mały, średni, jak i duży, spółka handlowa oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. Ważne jest dokładne zdefiniowanie problemu, poznanie potrzeb i dobór właściwego trybu restrukturyzacji.

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji przeprowadza klientów przez cały proces wstępnej analizy, przygotowania dokumentów, rozmawia z wierzycielami, pełni funkcje zarządcy lub nadzorcy sądowego w toku postępowania, po nadzór nad wykonaniem układu.

Jak wygląda proces oddłużania?

Prawo restrukturyzacji (zmienione w 2016 roku) zakłada, że firma, która stanęła przed widmem bankructwa, wcale nie musi znikać z rynku. Prawo restrukturyzacji reguluje bowiem zasady zawierania przez dłużnika układów z wierzycielami, bazując na czterech procedurach, do których zaliczają się:

 • zatwierdzenie układu, 
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

Po dokonaniu wyboru odpowiedniego trybu przedsiębiorca składa wniosek do Sądu o otwarcie postępowania.
Każde postępowanie kończy się przedstawieniem wierzycielom propozycji układowych, które poddawane są pod głosowanie przez wszystkich wierzycieli do niego uprawnionych. Dlatego tak istotnym elementem jest wypracowanie optymalnych propozycji układowych, które uwzględniają możliwości przedsiębiorcy w kryzysie i oczekiwania wierzycieli.

Co dla Ciebie zrobimy?

W Centrum Restrukturyzacji i Mediacji możesz liczyć na pomoc na wszystkich etapach procesu:

 • przeprowadzimy wstępną analizę prawno-finansową przedsiębiorstwa,
 • pomożemy w wyborze środków restrukturyzacyjnych i damy wsparcie w negocjacjach z wierzycielami na etapie przedsądowej restrukturyzacji,
 • doradzimy w wyborze trybu postępowania restrukturyzacyjnego oraz sporządzimy wniosek o jego otwarcie,
 • sporządzimy wstępny plan restrukturyzacyjny oraz wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa,
 • będziemy pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządu w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
 • przygotujemy plan restrukturyzacyjny, test prywatnego wierzyciela i prywatnego inwestora,
 • przeprowadzimy negocjacje z wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
 • wezmiemy udział w zgromadzeniach wierzycieli, w radzie wierzycieli,
 • znajdziemy optymalny środek restrukturyzacyjny, w tym także pomożemy w poszukiwaniu inwestora.

Z nami to naprawdę proste.

Kiedy najlepiej się do nas zgłosić?

Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacją mogą być objęci przedsiębiorcy niewypłacalni, czyli tacy, którzy zaprzestali regulowania swych wymagalnych zobowiązań albo wartość ich zobowiązań przewyższa wartość majątku lub przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Z doświadczenia wiemy, że aby proces restrukturyzacji był skuteczny, najlepiej działać od razu i nie zwlekać z decyzją. Dlatego zapraszamy:

 • firmy, które mają problemy z regulowaniem zobowiązań. Bankructwo to nie jedyna opcja, którą możesz rozważać. Już na tym etapie powinieneś rozpocząć proces zmian restrukturyzacyjnych, który ochroni Cię przed potencjalną upadłością;
 • firmy, które obawiają się, że niebawem stracą płynność finansową. Pamiętaj, że ten proces powinien rozpocząć już wtedy, gdy zbliża się pogorszenie sytuacji, a nie gdy najgorsze już nastąpiło. Wtedy bowiem masz największe szanse na zakończenie procesu restrukturyzacji powodzeniem.

  Nie ma na co czekać! Możesz uratować swoją firmę, jeżeli tylko odpowiednio szybko zaczniesz działać.

Kontakt