Usługi B+R

1. Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów
badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
2. Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub
odbiorcą innowacyjnej technologii
3. Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji
z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
4. Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji
z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji
5. Doradztwo w procesie przygotowania/weryfikacji i zawarcia
umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii
6. Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym
w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu
techniki i czystości patentowej
7. Analiza ryzyka wdrożenia innowacji
8. Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia
innowacji technologicznej

Kontakt