Mediacje gospodarcze

Jednym z podstawowych problemów, jaki zauważamy we współpracy, jest fakt, że często nie wiesz, w jaki sposób rozmawiać z wierzycielami w sprawie spłaty zobowiązań finansowych. Rozwiązaniem tego problemu są mediacje gospodarcze.

Pomagamy stronom sporu w rozwiązaniu konfliktu w sposób satysfakcjonujący obie strony i pozwalający na dalsze prowadzenie współpracy nie wchodząc na drogę sądową.

Jak przebiegają mediacje gospodarcze.

Mediacja gospodarcza jest dla Ciebie najlepszym wyborem zwłaszcza wtedy, kiedy borykasz się ze sporem na przykład z wierzycielami.

Przedsiębiorcy poszukują rozwiązań optymalnych – i taka właśnie jest mediacja, która wykazuje wiele zalet uwidaczniających się szczególnie w zestawieniu z postępowaniem sądowym.

Mediacja:

  • przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą i zatwierdzona przez sąd ma moc równą ugodzie sądowej, co czyni z niej tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji (również Europejski Tytuł Egzekucyjny),
  • oferuje olbrzymią liczbę nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem – co nigdy nie będzie osiągalne przy rozwiązaniu sądowym,
  • gwarantuje tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów (chronione są prawnie), a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa – stanowi to całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne (to bardzo istotne np. dla tajemnic handlowych, reputacji zawodowej czy wrażliwych spraw osobistych),
  • o fakcie jej prowadzenia wie bardzo mało osób – jest to szczególnie ważne w stosunkach gospodarczych, gdyż informacje o prowadzonych sporach sądowych często źle wpływają na wizerunek przedsiębiorcy,
  • jej koszty są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania – w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych (sama opłata sądowa w sprawach majątkowych wynosi 5% wartości przedmiotu sporu),
  • jej przebieg jest w pełni uzależniony od aktywności stron – nie od przepełnionego terminarza sądowego, a posiedzenia mediacyjne nie odbywają się jedynie przedpołudniami (większość mediacji zakończonych ugodą trwa od 3 do 4 posiedzeń, które można przeprowadzać w kilkudniowych odstępach czasu),
  • spotkania odbywają się na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę, ale również pozostać w zgodzie (szczególnie istotne dla partnerów biznesowych) – co nigdy nie jest łatwe przy kontradyktoryjnym procesie, stresie związanym z przebywaniem na sali sądowej i nastawieniu całości procedury na zwycięstwo albo klęskę,
  • strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany, dzięki czemu pojęcie „taktyki procesowej” nie rujnuje wzajemnego zaufania przedsiębiorców – tak jak to ma miejsce w skomplikowanych procedurach sądowych.

Kontakt z nami