W którym momencie rozpocząć restrukturyzację w firmie?

2 #RestrukturyzacjaOdAdoZ

Restrukturyzacja bardzo często mylnie kojarzona jest z upadłością firmy, dlatego też należy pamiętać o tym, że jest to długofalowy proces, którego celem jest uchronienie przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem jego niewypłacalności. 
Obecnie z tego rozwiązania coraz częściej korzystają właściciele polskich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Jakie korzyści wynikają z podjęcia decyzji o wszczęciu procesu restrukturyzacji? Kiedy warto ją zastosować?

Czym jest restrukturyzacja?

To proces chroniący przedsiębiorcę przed upadłością, podczas którego wypracowywane są rozwiązania naprawcze i układy z wierzycielami.

Rezultatem przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest przywrócenie utraconej płynności finansowej danego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nagłych i skutecznych zamian w sferze zarządzania finansami oraz kadrą, a także zmian w zakresie usprawnienia funkcjonowania firmy.

Efektem podjętych działań jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, co wiąże się z jednoczesnym uzyskaniem bilansu dodatniego, co pozwoli na bezproblemową spłatę bieżących zobowiązań.

Plan restrukturyzacyjny – co to takiego?

Jednym z ważniejszych elementów przebiegu procesu restrukturyzacji jest przygotowanie odpowiedniego planu, którego treść skupia się na dokładnej analizie efektywności przedsiębiorstwa oraz celów, jakie firma chciałaby uzyskać w przyszłości.

Zarówno przebieg, jak i efekt końcowy całej procedury w dużej mierze uzależniony będzie od treści i skuteczności stworzonego planu. Rzetelnie sporządzony plan restrukturyzacyjny daje wierzycielom możliwość oceny realności wykonania zamierzonych działań. Między innymi z tego względu plan powinien być jak najbardziej rozbudowany, co znacznie zwiększy jego niezawodność.

W zależności od indywidualnego przypadku realizacja planu restrukturyzacyjnego trwa zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy.

Kiedy zdecydować się na restrukturyzację firmy?

O czym wspominaliśmy na samym wstępie, wprowadzenie restrukturyzacji jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w przypadku tych przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć ogłoszenia upadłości prowadzonej firmy i w miarę szybko zareagują na pogarszającą się sytuację.

O wszczęciu procedury restrukturyzacji warto pomyśleć już w chwili wystąpienia realnego zagrożenia niewypłacalnością, co znacznie ułatwi i skróci przebieg całego procesu. W momencie, kiedy Sąd wyda stosowne postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wszystkie procesy egzekucyjne zostaną tymczasowo wstrzymane.

Efektem podjętych działań jest także zawieszenie płatności bieżących zobowiązań, aż do czasu zrealizowania zadań zawartych w planie restrukturyzacyjnym. 

Jesteśmy, aby Ci pomóc