Uzyskaliśmy status Instytucji Otoczenia Biznesowego

Ubiegły rok zakończyliśmy z sukcesem. Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. otrzymało certyfikat potwierdzający spełnienie środowiskowych standardów jakości działania dla ośrodka szkoleniowo doradczego przyznany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki temu, że Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. otrzymała akredytację, a tym samym status Instytucji Otoczenia Biznesowego (IOB), klienci mogą liczyć m.in. na wsparcie finansowe oraz profesjonalne doradztwo.

Aby uzyskać status Instytucji Otoczenia Biznesu trzeba spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim być podmiotem, który oferuje przedsiębiorstwom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem działalności biznesowej. Rzecz jasna dysponować bazą materialną, techniczną, zasobami ludzkimi i – co ważne – kompetencjami niezbędnymi do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. Ocena dokonywana jest przez audytora zewnętrznego, według ściśle określonych kryteriów odnoszących się do wszystkich obszarów działalności jednostki. Kluczowe znaczenie ma przy tym oferta i osiągane rezultaty.

Cieszymy się, że efekty naszej pracy zostały docenione, a wysoka jakość świadczonych przez nas usług, została potwierdzona podczas przeprowadzonego audytu.

Jesteśmy, aby Ci pomóc