Upadłość

Mamy pełną świadomość, że upadłość firmy jest jednym z najgorszych momentów w życiu przedsiębiorcy. Niemniej czasami jest to nieuniknione, a wręcz najlepsze rozwiązanie.

Upadłość ogłosić mogą zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Zgodnie z prawem upadłościowym zdolność upadłościową ma przedsiębiorca, czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Kiedy najlepiej się do nas zgłosić?

Jeśli już wiesz, że jesteś na granicy niewypłacalności, nie masz środków na regulowanie bieżących zobowiązań i prognozujesz, że stan ten nie ulegnie poprawie, po prostu skontaktuj się z nami. Nie czekaj, bo brak działania narazi Cię na odpowiedzialność za zobowiązania, odszkodowawczą, a nawet odpowiedzialność karną.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli takiego, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że stan ten powstaje, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Co dla Ciebie zrobimy?

  • Wykonamy analizę podstaw wszczęcia postępowania upadłościowego,
  • przygotowujemy wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego i wszelkie niezbędne dokumenty, jak spis wierzycieli, spis inwentarza itp.,
  • będziemy pełnić funkcję pełnomocnika upadłego w toku postepowania upadłościowego, obejmiemy kontrolę i nadzór nad tym postępowaniem.

Kontakt