Ratunek dla przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością

Business partnership shaking hands for signing company.

Spirala narastających kłopotów finansowych prowadzących do niewypłacalności firmy NIE MUSI prowadzić do jej upadku. Nawet firma borykająca się z problemami i brakiem płynności finansowej może nagle zacząć funkcjonować dużo lepiej i stać się dochodowym przedsięwzięciem oraz umocnić swoją pozycję na rynku. Restrukturyzacja, bo o takim rozwiązaniu tu mowa, to zespół działań przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, które umożliwiają jego […]