Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie koncepcji zarządzania własnością intelektualną (intellectual property management) ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów transferu wiedzy i technologii oraz ochrony własności przemysłowej. Po szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili samodzielnie opracować system zarządzania i ochrony własności intelektualnej.

Korzyści dla uczestników

 • Poznasz koncepcję zarządzania własnością przemysłową
 • Zdobędziesz umiejętność wyboru i zastosowania umów licencyjnych w transferze wiedzy i technologii
 • Poznasz metody i narzędzia komercjalizacji oraz transferu wiedzy i technologii
 • Dowiesz się jakie są sposoby i formy ochrony własności przemysłowej/intelektualnej
 • Powiemy jak zastosować właściwe procedury ochrony własności przemysłowej/intelektualnej

Program

 1. Koncepcja zarządzania własnością przemysłową
 2. Własność przemysłowa a własność intelektualna
 3. Transfer i komercjalizacja wiedzy i technologii – rodzaje, metody i narzędzia
 4. Specyfika umów licencyjnych i ich zastosowanie w praktyce
 5. Ochrona własności przemysłowej w praktyce
 6. Patenty na wynalazki
 7. Wzory użytkowe
 8. Wzory przemysłowe
 9. Znaki towarowe
 10. Wojny patentowe w Polsce i na świecie
 11. Studia przypadków

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń pod numer 668 199 917, napisz e-mail: szkolenia@crmdoradztwo.pl