Restrukturyzacja w Centrum Restrukturyzacji i Mediacji

Dla nas restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów finansowych.

Jak to u nas działa? Firma z problemami ma deficyt trzech rzeczy: pieniędzy, czasu i zaufania. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala rozwiązać te problemy.

Deficyt czasu sprowadza się do tego, że zazwyczaj wierzyciele są zniecierpliwieni i rozpoczynają windykację swoich należności. Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wszelkie egzekucje są wstrzymane, a nowe postępowania nie mogą być wszczynane. To oznacza, że firma zyskuje czas na podjęcie działań ratunkowych. Czasami wystarczy samo wstrzymanie egzekucji i spłaty zaległości finansowych na kilka miesięcy, żeby spółka odzyskała płynność finansową. Sama ustawa prawo restrukturyzacyjne wskazuje na możliwe środki restrukturyzacyjne, które poprawiają sytuację finansową firmy, takie jak: odroczenie terminu, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości zadłużenia. W każdym przypadku istnieje szansa na dopasowanie stanu zadłużenia do możliwości finansowych firmy.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powinno być dokonane z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Taki doradca restrukturyzacyjny, posiadający odpowiednie kompetencje, wiedzę i doświadczenie, dokonuje oceny przedsiębiorstwa i analizy jej potencjału i możliwości spłaty wierzytelności i proponuje sposób wyjścia firmy z problemów. Wierzyciele w ten sposób mają gwarancję, że zaproponowane warunki spłaty zadłużenia mają swoje uzasadnienie w sytuacji finansowej firmy i są realne do wykonania (doradca restrukturyzacyjny musi się pod takim oświadczeniem podpisać). Wierzyciele w ten sposób odzyskują zaufanie do firmy.

Jesteśmy, aby Ci pomóc