Restrukturyzacja a upadłość – sprawdź kluczowe różnice

4 #RestrukturyzacjaOdAdoZ

Choć jeszcze do niedawna przedsiębiorstwo, które znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, zobowiązane było do zgłoszenia jego upadłości, to obecnie właściciele takich firm mają do wyboru dwa rozwiązania, których głównym celem jest skuteczna pomoc w wyjściu ze spirali zadłużenia. Chodzi oczywiście o wszczęcie procedury restrukturyzacyjnej bądź upadłościowej. Która z możliwych opcji jest najkorzystniejsza? Czym się różnią?

Kilka słów o restrukturyzacji oraz upadłości…

Postępowanie restrukturyzacyjne jest szansą na uratowanie przedsiębiorstwa bez konieczności ogłoszenia jego upadłości. Co więcej, w tym konkretnym przypadku przedsiębiorcy mają możliwość porozumienia się z wierzycielami przy stosunkowo niewielkim udziale sądu. Właściciel zadłużonej firmy samodzielnie podejmuję decyzję o wyborze jednej z czterech możliwych procedur, która powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz kondycji firmy.

Natomiast upadłość najczęściej ogłaszana jest w stosunku do firmy, która stała się niewypłacalna. 
O niewypłacalności mówi się wtedy, kiedy dłużnik nie spłaca należnych zobowiązań od co najmniej trzech miesięcy, ale nie tylko. Niewypłacalna jest również ta osoba prawna, której całkowita kwota zadłużenia przewyższa wartość posiadanego majątku i stan ten trwa nieprzerwanie dwa lata.

Najważniejsze różnice pomiędzy restrukturyzacją a upadłością

Pomimo tego, że zarówno proces restrukturyzacji, jak i upadłości są procedurami, których celem jest pomoc przedsiębiorcy w wyjściu z długów, to różnica pomiędzy nimi polega na efekcie podjętych działań.

Bazując na powyższych informacjach, łatwo można zauważyć, że rezultatem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest zastosowanie odpowiednich czynności prawnych oraz stosownych działań ekonomicznych, dzięki którym przedsiębiorstwo ponownie zacznie normalnie funkcjonować, co umożliwi późniejszą bezproblemową spłatę aktywnych zobowiązań finansowych. Z kolei w wyniku ogłoszenia upadłości, w większości przypadków podjęta zostaje decyzja o likwidacji firmy oraz zapłacie zobowiązań z jej majątku.

Warto tutaj wspomnieć również o tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorca, który chce zgłosić upadłość swojej firmy, powinien to uczynić w terminie 30 dni od momentu zaistnienia stosownej podstawy prawnej. Osoba, która chce skorzystać z restrukturyzacji, może to zrobić w chwili wystąpienia zagrożenia niewypłacalności, natomiast w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie procesu upadłościowego konieczne jest potwierdzenie stanu niewypłacalności.

Wbrew ogólnie panującym przekonaniom procedura restrukturyzacji zadłużonego przedsiębiorstwa przebiega szybko i sprawnie, dzięki czemu trwa znacznie krócej niż sprawy formalno-prawne związane z ogłoszeniem upadłości.

Jesteśmy, aby Ci pomóc