Justyna Skrzewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 2005r., od 2016 r. mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach. Od maja 2020 r. kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.  Na co dzień pracuje jako radca prawny oraz doradca restrukturyzacyjny.

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym w przygotowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu procesu restrukturyzacji i upadłości. 

Dotychczas pełniła funkcje zarządcy, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego. Posiada pełną  wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wspierania przedsiębiorców w procesie restrukturyzacji i upadłości.

Ma bogate doświadczenie:

– w prowadzeniu postępowań upadłościowych przedsiębiorców działających w wielu sektorach gospodarki, w których pełniła i pełni funkcję syndyka, a także w upadłościach konsumenckich

– w przygotowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorców, w których pełniła i pełni funkcje zarządcy, nadzorcy sądowego i nadzorcy wykonania układu. W tym zakresie doradza także przedsiębiorcom w całym procesie restrukturyzacji sądowej i pozasądowej, od pisania wniosków i planów restrukturyzacyjnych, negocjacji z wierzycielami, doradztwie w toku postępowania aż po nadzór nad wykonaniem układu.

– w procesach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i skargi paulińskiej.

W 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe, Prawo Restrukturyzacyjne dla doradców restrukturyzacyjnych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uczestniczy w licznych szkoleniach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jesteśmy, aby Ci pomóc