Jak przebiega proces restrukturyzacji od A do Z – czego przedsiębiorcy nie wiedzą o tej formie odzyskiwania płynności?

6 #RestrukturyzacjaOdAdoZ

Obecnie przedsiębiorcy, którzy znaleźli się u schyłku bankructwa, mają możliwość utrzymania firmy bez konieczności ogłaszania jej upadłości. Taką szansę daje im wprowadzona w życie dnia 1 stycznia 2016 roku nowelizacja ustawy dot. prawa restrukturyzacyjnego. 
Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, które poprowadzone w sposób prawidłowy usprawni funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a tym samym przywróci jej płynność finansową. Jak krok po kroku przebiega proces restrukturyzacji? Kiedy warto zdecydować się na jego przeprowadzenie? Jak długo trwa postępowanie?

Kiedy podjąć decyzję o restrukturyzacji?

Jednym z najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów jest czekanie z podjęciem decyzji aż do samego końca, czyli chwili zaistnienia stanu niewypłacalności, co niestety może negatywnie przełożyć się zarówno na skuteczność przeprowadzanych zmian, jak i na czas trwania restrukturyzacji. 
Dlatego też o zastosowaniu tego rozwiązania warto pomyśleć już w momencie zetknięcia się z problemem spłaty zaciągniętych zobowiązań w wymaganym terminie, co w przyszłości mogłoby skutkować ogłoszeniem upadłości firmy.

Ile trwa postępowanie restrukturyzacyjne?

W tym konkretnym przypadku należy pamiętać o tym, że rzeczywista długość postępowania restrukturyzacyjnego zależna będzie od kilku istotnych czynników, chociażby takich jak wybór jego odpowiedniego rodzaju oraz indywidualnych cech sprawy, czy nawet liczby aktualnie prowadzonych rozpraw w danym sądzie. 
Zazwyczaj trwa to od 3 miesięcy w przypadku przyspieszonych postępowań układowych, do nawet 2 lat w przypadku postępowań sanacyjnych.

JAK PRZEBIEGA PROCES RESTRUKTURYZACJI  Z CENTRUM RESTRUKTURYZACJI I MEDIACJI?

  1. Spotkanie i omówienie sprawy.

W naszych działaniach podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy.

Zbadamy Twoją sytuację prawnofinansową, przeanalizujemy razem z Tobą dostępne narzędzia i środki restrukturyzacyjne i wybierzemy odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

Na tym etapie omówimy elementy składowe ceny usługi, a Tobie przydzielony zostanie opiekun sprawy, z którym będziesz w stałym kontakcie.

Zajmujemy się zarówno aspektami prawnymi, jak i biznesowymi. Proces restrukturyzacji opiera się także na spotkaniu z doradcą biznesowym.

2. Proces restrukturyzacji sądowej i pozasądowej.

Będziemy reprezentować Cię w całym postępowaniu. Wesprzemy w negocjacjach z wierzycielami na etapie przedsądowej restrukturyzacji.

Doradzimy w wyborze trybu postępowania restrukturyzacyjnego wraz ze sporządzeniem wniosku o jego otwarcie.

Sporządzimy wspólnie z Tobą wstępny plan restrukturyzacyjny oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, a także test prywatnego wierzyciela i prywatnego inwestora.

Będziemy Twoim nadzorcą układu, nadzorcą sądowym i zarządcą w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Poprowadzimy negocjacje z Twoimi wierzycielami w toku postępowania restrukturyzacyjnego, w tym także weźmiemy udział w zgromadzeniach wierzycieli, w radzie wierzycieli.

Pomożemy w znalezieniu optymalnego środka restrukturyzacyjnego, nie wyłączając poszukiwania inwestora, który będzie mógł Ci pomóc.

3. Podsumowanie procesu.

Będziemy z Tobą na każdym etapie. Podsumujemy i rozliczymy proces, pozostaniemy w stałym kontakcie.

Jesteśmy, aby Ci pomóc