Fundusze unijne na usługi doradcze.

Ruszył  siódmy nabór na usługi doradcze dla świętokrzyskich firm! To szansa dla sektora MŚP na wprowadzenie nowatorskich form pracy, zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej. organizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie będą wykonawcami usług doradczych w ramach niniejszego naboru. Firmy na dzień rozpoczęcia naboru muszą posiadać minimum od 3 miesięcy siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego. W naborze przewidziano preferencje punktowe dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie otrzymali dofinansowania w ramach projektu.

Na co i ile?

MŚP zobowiązane jest w pierwszej kolejności do wyboru rodzaju i minimalnego zakresu planowanej do realizacji usługi doradczej spośród usług wskazanych przez Operatora Systemu Popytowego w Załączniku nr 1 Przykładowy zakres usług. W przypadku zaplanowania do realizacji usługi doradczej nieuwzględnionej w ww. katalogu, MŚP będzie zobowiązany przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego, do przesłania drogą elektroniczną, na adres , informacji dotyczącej nazwy, rodzaju (standardowa/ specjalistyczna) i zakresu usługi oraz krótkiego uzasadnienia potrzeby jej realizacji w celu uzyskania akceptacji Operatora. W naborze przewidziano preferencje punktowe w przypadku wyboru do realizacji usługi doradczej w postaci audytu energetycznego.

Termin składania aplikacji: od 30 marca 2023 r. do 5 maja 2023 r. do godziny 15:00

Szczegółowe informacje na temat VII naboru dostępne są na stronie: https://vouchery.spinno.pl/aktualnosci

Voucher na usługę doradczą możesz wykorzystać w CENTRUM RESTRUKTURYZACJI I MEDIACJI SP. Z O.O.  – świadczymy usługi w ramach IOB.

Więcej informacji na temat tego, jak nawiązać współpracę z IOB, a tym samym jak skorzystać z dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu 668199917.

Jesteśmy, aby Ci pomóc