„Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej wraz z opracowaniem projektów dokumentów”

Usługa dotyczy doradztwa prawnego w zakresie doboru optymalnej formy prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę poprzez omówienie i przedstawienie możliwych form prowadzenia działalności, analizę potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy, aż po przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu transformacji. W szczególności usługa obejmuje:

I. Przedstawienie możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej ze wskazaniem korzyści i ryzyk – 2 godzin.

II. Przedstawienie możliwych trybów przekształcenia dotychczas prowadzonej formy działalności gospodarczej – 2 godzin.

III Analiza sytuacji przedsiębiorcy i dobór rekomendowanej formy prowadzenia działalności ze względu na potrzeby i możliwości przedsiębiorcy – 14 godzin.

IV Przygotowanie projektu planu przekształcenia przedsiębiorcy praca z klientem- 7 godzin.

V. Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do przekształcenia praca z klientem16 godzin.

VI. Podsumowanie usługi wraz z pouczeniem dla przedsiębiorcy i przekazanie opracowanych wspólnie z klientem projektów dokumentacji- 2 godziny.

Usługa nie obejmuje kosztów przekształcenia, jak koszty opłat sądowych, wynagrodzenia biegłego sądowego, itp.

Cel biznesowy

– Realizacja usługi wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa dzięki poznaniu nowych możliwości w zakresie form prowadzonej działalności.
– Analiza sytuacji przedsiębiorcy w kontekście potrzeb i możliwości ze względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej
– Dostosowanie formy prowadzonej działalności do profilu i specyfiki przedsiębiorstwa pozytywnie wpłynie na jego działalność i rozwój.
– Każdy z uczestników, po skończeniu usługi, będzie mógł podjąć decyzje, która z form prowadzenia działalności gospodarczej jest najbardziej atrakcyjna dla jego specyfiki i branży. – Zagwarantuje większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej.

Cel edukacyjny

Przedsiębiorca pozyska wiedzę w zakresie możliwych form prowadzenia swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem:
– bezpieczeństwa
-form opodatkowania
-ryzyk i korzyści
-w zakresie możliwościowi przekształcenia i przebiegu poszczególnych procesów przekształceniowych.

Cena

12.000,00 zł + 23% VAT = 14.760,00 zł brutto

Usługa doradcza może być dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych, co oznacza, że Twój wkład finansowy to tylko 20% ceny! https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=53584&mozliwoscDofinansowania=0

 Nie wiesz, jak skorzystać z dofinansowania? Napisz do nas, pomożemy Ci w tym.

TELEFON 668 199 917

e-mail szkolenia@crmdoradztwo.pl