„Wytyczne dla branży hotelarskiej i/lub restauracji hotelowych w trakcie pandemii Covid-19”

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców branży hotelarskiej, prowadzących pensjonaty, domy wczasowe, sanatoria, itp.

Usługa obejmuje:

1-Regulamin hotelu/ restauracji – omówienie i przestawienie głównych zagadnień i norm prawnych w zakresie funkcjonowania hoteli w czasie pandemii.

2- przedstawienie nowych wymagań dla regulaminu hotelu/restauracji powstałych w związku z Covid-19

3- omówienie ogólnych wytycznych dla funkcjonowania pracowników w hotelu/restauracji w czasie pandemii

4- omówienie ogólnych wytycznych dla gości hotelu i/lub restauracji hotelowej w związku z Covid-19

5-przedstawienie procedury postępowania w przypadku zakażeń Covid-19 u pracownika

6 – przedstawienie procedury postępowania w przypadku zakażenia Covid-19 u gościa hotelu i/lub restauracji

7- ogólne wytyczne funkcjonowania w hotelu w związku z pandemia Covid-19

8-Informację dla hotelu dotyczące RODO w odniesieniu do działań związanych z Covid-19

9-Oświadczenie  o zapoznaniu się z Regulaminem Hotelu

10-„Klauzula informacyjna RODO”

7- dyskusja otwarta i odpowiedzi na pytania uczestników.

Cel biznesowy

Pozyskanie wiedzy w zakresie obecnie obowiązujących wymagań stawianych branży hotelarskiej i gastronomicznej jest jedyną możliwością bezpiecznego prowadzenia działalności na tym obszarze. Branża ta jest jedną z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, dlatego tak istotnym jest przygotowanie przedsiębiorcy i jego pracowników do funkcjonowania w tych trudnych czaszach. Bez pozyskania takiej wiedzy i zagwarantowania niezbędnego bezpieczeństwa dla klientów i personelu taka działalność nie może być prowadzona.

Cel edukacyjny

Przedsiębiorca oraz jego pracownicy zapoznają się z wytycznymi dotyczącymi obsługi hotelu w czasie pandemii Covid-19 oraz z wytycznymi dotyczącymi postępowania i obsługi gości hotelowych. Przedsiębiorca pozna wymogi regulaminu hotelu i/lub restauracji, który umożliwi funkcjonowanie w trakcie pandemii, a także niezbędnych działań w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia Covid-19 wśród personelu lub gościa hotelowego i/lub restauracji.

Cena

3.200,00 zł + 23% VAT = 3.936,00 zł brutto

Usługa doradcza może być dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych, co oznacza, że Twój wkład finansowy to tylko 20% ceny! https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=53584&mozliwoscDofinansowania=0

 Nie wiesz, jak skorzystać z dofinansowania? Napisz do nas, pomożemy Ci w tym.

TELEFON 668 199 917

e-mail szkolenia@crmdoradztwo.pl