Dla kogo jest restrukturyzacja firmy? Sprawdź, czy ten temat dotyczy Ciebie

1 #RestrukturyzacjaOdAdoZ 

Założenie własnej firmy to z pewnością olbrzymi sukces dla większości ludzi. Własne przedsiębiorstwo z pewnością brzmi dumnie, jednak nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli. Firma może popaść w długi, z którymi często nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Jednak nie jest to zawsze równoznaczne z zamknięciem biznesu. Istnieją sposoby na walkę z długami, a jednym z nich jest restrukturyzacja firmy.

W poniższym wpisie wyjaśnimy, jakie podmioty posiadają zdolność restrukturyzacyjną oraz w jakich przypadkach można mówić o niewypłacalności i zagrożeniu niewypłacalnością. Zostań z nami do końca.

Restrukturyzacja firmy jest procesem złożonym i gwałtownym, mającym na celu przywrócenie płynności finansowej. W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi do zmian zarówno w strukturze organizacyjnej, jak i gospodarczej firmy. Proces ten może okazać się ratunkiem przed upadłością.

Restrukturyzacja firmy – czym jest zdolność restrukturyzacyjna?

Zdolność restrukturyzacyjna to zdolność do bycia podmiotem postępowania restrukturyzacyjnego. W dużym uproszczeniu mówiąc, jest to zdolność przedsiębiorcy do przeprowadzenia w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego.

Które podmioty mają zdolność restrukturyzacyjną?

Są to:

  • przedsiębiorcy,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne nieprowadzące działalności,
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszący odpowiedzialność bez ograniczeń całym swym majątkiem za zobowiązania spółki np. wspólnicy spółki jawnej,
  • wspólnicy spółki partnerskiej.

Czy każdy przedsiębiorca ma zdolność restrukturyzacyjną?

Różnorodne definicje pojęcia przedsiębiorcy można znaleźć w wielu aktach prawnych. W prawie restrukturyzacyjnym ustawodawca odwołuje się do najszerszej definicji przedsiębiorcy, zawartej w Kodeksie cywilnym.

W myśl przepisu art. 43Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Restrukturyzacja firmy jest więc rozwiązaniem dedykowanym różnym podmiotom, z pewnymi wyjątkami.

Które podmioty nie posiadają zdolności restrukturyzacyjnej?

  • Skarb Państwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • firmy z sektora finansowego, np. banki krajowe.

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Jako przesłankę do restrukturyzacji uznaje się z kolei niewypłacalność dłużnika bądź rosnące ryzyko niewypłacalności. A co to właściwie znaczy?

  • niewypłacalności możesz myśleć, gdy utracisz zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych, np. przestaniesz terminowo opłacać raty pożyczki. Utrata zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych występuje, jeżeli opóźnienie przekracza trzy miesiące.
  • Natomiast zagrożenie niewypłacalnością to stan, w którym Twoja sytuacja ekonomiczna wskazuje, że możesz w niedługim czasie stać się niewypłacalny.

Zasadniczo należy pamiętać o tym, że restrukturyzacja firmy jest często jedynym sposobem na przetrwanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim daje Ci niezbędny czas potrzebny do uregulowania długów i podniesienia się z dołka. Z kolei wierzycielom zapewnia szansę na odzyskanie pieniędzy. Wilk syty i owca cała.

Jesteśmy, aby Ci pomóc