Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym ACTIVE MG sp. z o. o. sp.k.w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

prawa własności nieruchomości o pow. 737 m2 położonej przy ul. Staszica 14 w Kielcach, zabudowanej kamienicą wpisaną do rejestru zabytków, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych KI1L/00079646/1wraz z ruchomościami znajdującymi się w budynku. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wraz ruchomościami znajdującymi się w budynku łącznie. Cena wywoławcza wynosi: 3 723 000 […]

Upadłość konsumencka – warunki które musisz spełnić by ją ogłosić.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna i nie może sprostać wykonaniu zobowiązań, które zaciągnęła. Żeby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz spełnić 2 warunki, jakie wskazują przepisy Prawa upadłościowego: Czy brak majątku wyklucza konsumenta z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. […]

Postępowania upadłościowe WSM Factory Sp. z o. o.

Szanowni Państwo, Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 2 czerwca 2022 roku została ogłoszona upadłość WSM Factory Sp. z o. o., KRS 0000538836, siedziba: Kraków, adres Jana Samsonowicza 20, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski,dalej jako „Upadły”), sygn. akt: KI1L/GU/206/2023. Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. wyznaczona […]

Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 20 lipca 2023 roku ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. To  orzeczenie ma kolosalny wpływ na sytuację wszystkich osób, które posiadają w tym banku kredyty. Co powinni teraz zrobić?

Wierzyciele Getin Noble Bank S.A. mają obecnie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości do zgłoszenia swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 30 dzień od obwieszczenia to 19 sierpnia, czyli sobota, dlatego zgodnie z procedurą cywilną ostatni moment na dokonanie zgłoszenia wierzytelności to 21 sierpnia. Późniejsze zgłoszenie będzie wiązało się z koniecznością dokonania dodatkowej zapłaty w wysokości […]

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości w miejscowości Grobla

Syndyk masy upadłości Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie (sygn. akt: V GUp 342/21), sprzeda: – nieruchomość gruntową obejmującą działki o numerach ewidencyjnych 1/2, 2/6, 3/1, 3/3, 2/3 o łącznej pow. 7118 m2, zabudowaną budynkiem zabytkowego młyna w miejscowości Rytwiany przy ul. Artura Radziwiłła 14a, dla […]

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości w Staszowie

Syndyk masy upadłości Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie (sygn. akt: V GUp 342/21), sprzeda: – zorganizowaną część przedsiębiorstwa Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie, stanowiącą kompleks hotelowo-gastronomiczno-usługowy, w skład którego wchodzą nieruchomości i ruchomości; Cena wywoławcza […]

Fundusze unijne na usługi doradcze.

Ruszył  siódmy nabór na usługi doradcze dla świętokrzyskich firm! To szansa dla sektora MŚP na wprowadzenie nowatorskich form pracy, zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej. organizowany przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Dla kogo? Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, które nie będą wykonawcami […]

Uzyskaliśmy status Instytucji Otoczenia Biznesowego

Ubiegły rok zakończyliśmy z sukcesem. Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. otrzymało certyfikat potwierdzający spełnienie środowiskowych standardów jakości działania dla ośrodka szkoleniowo doradczego przyznany przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki temu, że Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. otrzymała akredytację, a tym samym status Instytucji Otoczenia Biznesowego (IOB), klienci […]

Zmiany w ustawie antyzatorowej

W dniu 14 listopada 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o  przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Nowe przepisy weszły w życie 8.12.2022 roku, za wyjątkiem:§  art. 1 pkt 4, który dodaje do ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych art. 9a, który wejdzie w […]

Zostaliśmy członkiem Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Współpraca ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan ma już swoją dłuższą historię. Mecenas Emilia Polańska od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz jest członkiem zespołu prawa zamówień publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. wzmacnia Związek, jak również jej członków, w wsparciu przedsiębiorstw i […]