Postępowania upadłościowe WSM Factory Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 2 czerwca 2022 roku została ogłoszona upadłość WSM Factory Sp. z o. o., KRS 0000538836, siedziba: Kraków, adres Jana Samsonowicza 20, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski,dalej jako „Upadły”), sygn. akt: KI1L/GU/206/2023.

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. wyznaczona została syndykiem w niniejszym postępowaniu.

W punkcie II postanowienia o ogłoszeniu upadłości Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze.

Zgłoszenie wierzytelności po upływie tego terminu wiąże się z koniecznością poniesienia zryczałtowanej opłaty za spóźnione zgłoszenie.

Wszyscy wierzyciele (prowadzący działalność gospodarczą oraz konsumenci) powinni kierować zgłoszenia wierzytelności do sprawy KI1L/GUp-Zw/18/2023 poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) https://krz.ms.gov.pl/

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: KI1L/GUp/18/2023, przy czym zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać pod sygnaturą: KI1L/GUp-Zw/18/2023

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego syndyk kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: info@crmdoradztwo.pl

Jesteśmy, aby Ci pomóc