Postępowania upadłościowe WSM Factory Sp. z o. o.

Szanowni Państwo, Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 2 czerwca 2022 roku została ogłoszona upadłość WSM Factory Sp. z o. o., KRS 0000538836, siedziba: Kraków, adres Jana Samsonowicza 20, 27-200 Ostrowiec Świętokrzyski,dalej jako „Upadły”), sygn. akt: KI1L/GU/206/2023. Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. wyznaczona […]