Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 20 lipca 2023 roku ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. To  orzeczenie ma kolosalny wpływ na sytuację wszystkich osób, które posiadają w tym banku kredyty. Co powinni teraz zrobić?

Wierzyciele Getin Noble Bank S.A. mają obecnie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości do zgłoszenia swoich wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. 30 dzień od obwieszczenia to 19 sierpnia, czyli sobota, dlatego zgodnie z procedurą cywilną ostatni moment na dokonanie zgłoszenia wierzytelności to 21 sierpnia. Późniejsze zgłoszenie będzie wiązało się z koniecznością dokonania dodatkowej zapłaty w wysokości 1010,49 zł. Zgłoszenie może być dokonane jedynie przez system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Dodatkowo wskazać należy, iż z chwilą ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank kredytobiorcy frankowi nie mogą już skutecznie korzystać z dotychczas standardowej drogi dochodzenia roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytu. Nie będzie odtąd możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi.

Obecnie jedynym sposobem ochrony praw osób posiadających kredyty we franku w Getin Noble Bank jest domaganie się zapłaty w ramach postępowania upadłościowego.

Zależnie od sytuacji „frankowicze” nie tylko będą musieli zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, ale również dokonać potrącenia z wierzytelnością Banku. Nie jest to jednak takie proste, gdyż prawo upadłościowe posiada rygorystyczne unormowania w zakresie potrącenia.

W tej skomplikowanej sytuacji nasza Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń. Pomożemy Ci zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, będziemy reprezentować Cię w tym postępowaniu, również, jeśli syndyk zakwestionuje twoją wierzytelność.

Zadzwoń

668 199 917

Jesteśmy, aby Ci pomóc