Znaczenie ksiąg wieczystych w obrocie prawnym- interpretacja przepisów, praktyczne wskazówki.

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in.: księgi wieczyste w obrocie nieruchomościami, zasady wieczystoksięgowe w praktyce, struktura ksiąg wieczystych, działy ksiąg wieczystych m.in. własność, współwłasność, współwłasność majątkowa małżeńska, obciążenia nieruchomości, hipoteki, dokumenty będące podstawą wpisów do księgi wieczystej, prostowanie wpisów wieczystoksięgowych, rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych, jak czytać księgi wieczyste, opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli na zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Jego celem jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą postępowania wieczystoksięgowego i ksiąg wieczystych:

 • omówimy formularze do składania wniosków wieczystoksięgowych,
 • zaprezentujemy sposób wypełniania tych wniosków,
 • omówimy odpisy z ksiąg wieczystych oraz sposób ich czytania,
 • poznamy zasady analizy wpisów do poszczególnych działów ksiąg wieczystych;
 • wyrobimy w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się odpisem z ksiąg wieczystych;
 • odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wątpliwości.

W ramach materiałów szkoleniowych Uczestnicy otrzymają wszystkie dostępne formularze do składania wniosków wieczystoksięgowych.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników banków, pracowników firm deweloperskich, pracowników agencji nieruchomości, pośredników i zarządców nieruchomości, geodetów, pracowników wydziałów geodezji znajdujących się w starostwach, pracowników urzędów miasta i urzędów gmin, zajmujących się rozgraniczeniami.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o przykłady praktyczne, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń.

Program

 1. Nieruchomość w ujęciu wieczystoksięgowym.
 2. Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych i ich struktura.
 3. Analiza poszczególnych działów ksiąg wieczystych.
 4. Dział I – O – oznaczenie nieruchomości.
 5. Dział I – SP – spis praw związanych z własnością
 6. Dział II  – udział, właściciel, użytkownik wieczysty – oznaczenie właściciela/użytkownika wieczystego.
 7. Dział III – prawa, roszczenia, ograniczenia.
 8. Dział IV – hipoteka.
 9. Podstawa wpisu do księgi wieczystej.
 10. Specyfika postępowania wieczystoksięgowego i jej praktyczne aspekty.
 11. Najczęstsze błędy w wypełnianiu wniosków wieczystoksięgowych.
 12. Odpis, wypis, zaświadczenie z ksiąg wieczystych – jak i kto może uzyskać wyciąg z księgi wieczystej.
 13. Opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 14. Pytania, dyskusje, omawianie wątpliwości.

Wykładowca

Sędzia Wydziału Cywilnego i Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach, poprzednio referendarz sądowy orzekający w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie i pełniący również funkcje Przewodniczącego Wydziału.

Miejsce

Kielecki Park Technologiczny w Kielcach

Termin szkolenia

9 czerwca 2022 r. 

Godzina szkolenia

9:00 – 16:00 

Szkolenie stacjonarne:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Kielc, dojazd na miejsce szkolenia możliwy liniami  numer 36, 112 komunikacji miejskiej.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

890,00 zł + 23% VAT = 1094,70 zł brutto

890,00 zł + VAT zw = 890,00 zł brutto – w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

W celu rejestracji pobierz i wypełnij formularz rejestracji a następnie prześlij skan na adres: szkolenia@crmdoradztwo.pl

Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem w ramach Bazy Usług Rozwojowych napisz do nas – pieniądze czekają!