Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym ACTIVE MG sp. z o. o. sp.k.w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

prawa własności nieruchomości o pow. 737 m2 położonej przy ul. Staszica 14 w Kielcach, zabudowanej kamienicą wpisaną do rejestru zabytków, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych KI1L/00079646/1wraz z ruchomościami znajdującymi się w budynku. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wraz ruchomościami znajdującymi się w budynku łącznie. Cena wywoławcza wynosi: 3 723 000 […]