Upadłość konsumencka – warunki które musisz spełnić by ją ogłosić.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna i nie może sprostać wykonaniu zobowiązań, które zaciągnęła. Żeby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz spełnić 2 warunki, jakie wskazują przepisy Prawa upadłościowego: Czy brak majątku wyklucza konsumenta z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. […]