Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości w miejscowości Grobla

Syndyk masy upadłości Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie (sygn. akt: V GUp 342/21), sprzeda: – nieruchomość gruntową obejmującą działki o numerach ewidencyjnych 1/2, 2/6, 3/1, 3/3, 2/3 o łącznej pow. 7118 m2, zabudowaną budynkiem zabytkowego młyna w miejscowości Rytwiany przy ul. Artura Radziwiłła 14a, dla […]

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomości w Staszowie

Syndyk masy upadłości Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie (sygn. akt: V GUp 342/21), sprzeda: – zorganizowaną część przedsiębiorstwa Piotra Sobieniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sobieniak „LORD” Hotel-Restauracje-Sklepy z siedzibą w Staszowie, stanowiącą kompleks hotelowo-gastronomiczno-usługowy, w skład którego wchodzą nieruchomości i ruchomości; Cena wywoławcza […]