Zanim upadniesz – RATUJ FIRMĘ!

Group of lawyers discussing contract together in office

Niezapłacona w terminie faktura, odsetki, oczekiwanie na płatność od osoby trzeciej, koszty sądowe, komornicze – tyle wystarczy, by przedsiębiorca popadł w tarapaty i został uznany za niewypłacalnego. Głównym powodem upadku firm jest właśnie ich niewypłacalność, która wiąże się z brakiem płynności finansowej w danym przedsiębiorstwie. Aż 30% młodych firm upada zaledwie po roku swojej działalności, […]

Ratunek dla przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością

Business partnership shaking hands for signing company.

Spirala narastających kłopotów finansowych prowadzących do niewypłacalności firmy NIE MUSI prowadzić do jej upadku. Nawet firma borykająca się z problemami i brakiem płynności finansowej może nagle zacząć funkcjonować dużo lepiej i stać się dochodowym przedsięwzięciem oraz umocnić swoją pozycję na rynku. Restrukturyzacja, bo o takim rozwiązaniu tu mowa, to zespół działań przeprowadzanych w przedsiębiorstwie, które umożliwiają jego […]