Współpraca z Fundacją Rozwoju Przemysłu

 

Fundacja Rozwoju Przemysłu to instytucja otoczenia biznesu działająca w regionie świętokrzyskim na rzecz świętokrzyskich przedsiębiorców. Jej podstawowym celem działalności jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie rzeczypospolitej i innych krajów, zwłaszcza w zakresie wsparcia ich rozwoju technologicznego i technicznego, optymalizacji procesów produkcji i zarządczych. 

Fundacja swoje cele realizuje poprzez m.in.:

  • Organizowanie form edukacyjnych: debat, warsztatów, szkoleń, spotkań, wykładów, punktów konsultacyjnych, programów badawczych, wizyt studyjnych itp.
  • Prowadzenie działalności doradczej;
  • Organizowanie form promocyjnych: imprez, happeningów, konferencji, kampanii informacyjno-promocyjnych, targów, seminariów, imprez plenerowych i rekreacyjnych, wystaw, pokazów, i innych wydarzeń promocyjnych;
  • Prowadzenie działalności eksperckiej i analitycznej, a w tym: opracowywanie analiz, ekspertyz, raportów;
  • Finansowe wspieranie wydarzeń i inicjatyw wpisujących się w cele fundacji;
  • Wydawanie książek, raportów, opracowań, artykułów.
 

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o. od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Przemysłu. Wspólnie realizujemy przedsięwzięcia dla małych, średnich i mikro przedsiębiorstw dotyczących tematyki optymalizacji procesów, reorganizacji pracy i świadczenia usług, w tym: spotkania, bezpłatne warsztaty, konsultacje i panele. Ponadto  podejmujemy akcje uświadamiające, odnoszące się do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej m.in w obszarze systemu podatkowego, wsparcia finansowego instytucji publicznych.

Jesteśmy, aby Ci pomóc