Business owner headache concept, businessman with painful migraine in office

Pakiety antykryzysowe dla firm

CO TO JEST PAKIET ANTYKRYZYSOWY?

Pandemia koronawirusa spowodowała paraliż gospodarki. Wiele firm zostało zmuszonych do całkowitego zamknięcia, inne samodzielnie podjęły decyzję o zawieszeniu działalności, jeszcze inne znacząco zredukowały koszty, a są i takie, które próbują przeczekać ten trudny okres.

Każdy przedsiębiorca musi wypracować swoje indywidualne rozwiązania uwzględniające specyfikę firmy, zakres problemów finansowych, możliwości zmian na przyszłość i niestety zmieniającą się tak drastycznie sytuację ekonomiczno-gospodarczą.

Jak możesz przetrwać spowolnienie wywołane pandemią koronawirusa i ochronić firmę przed upadłością? Jak przygotować się do zmian, które są nieuniknione, i zminimalizować negatywne następstwa panującej sytuacji?

Działaj od razu, nie ma na co czekać! Skorzystaj z naszego doświadczenia, pomożemy Twojej firmie.

Reagując na bieżącą sytuację, przygotowaliśmy dla Twojej firmy 4 PAKIETY ANTYKRYZYSOWE dedykowane przedsiębiorcom, właścicielom i kadrze zarządzającej firm, w zależności od sytuacji finansowej, w jakiej się znalazły, oraz potrzeb na przyszłość.

DLA KOGO?

Jesteś przedsiębiorcą/właścicielem spółki/managerem/dyrektorem, którego firma:

 • zagrożona jest utratą płynności finansowej,
 • straciła już płynność finansową w wyniku pandemii koronawirusa,
 • jest w kryzysie finansowym lub wie, że straci stabilność finansową w najbliższych miesiącach,
 • wie, że zbliża się ciężki okres w zakresie finansów i chce temu zapobiec,
 • potrzebuje obniżyć koszty, a nie chce zwalniać pracowników,
 • aby obniżyć koszty bieżącego funkcjonowania, musi przeprowadzić redukcję zatrudniania, w tym zwolnienia grupowe,
 • ma wielu wierzycieli, których aktualnie nie jest w stanie spłacić,
 • potrzebuje dodatkowych instrumentów finansowych,
 • potrzebuje doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego, restrukturyzacji pozasądowej lub sądowej.

Nasz PAKIET ANTYKRYZYSOWY dotyczy:

Przedsiębiorców małych, średnich i dużych firm, oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

RODZAJE PAKIETÓW:

Podczas pierwszej konsultacji zdiagnozujemy zagrożone obszary funkcjonowania firmy, zaistniałe ryzyka, zarekomendujemy kierunki działań oraz dobierzemy odpowiedni pakiet.


1. Pakiet OPTYMALIZACJA

Skierowany jest do firm, które znajdują się w stabilnej sytuacji finansowej i nie są zagrożone niewypłacalnością, ale ich działalność została wstrzymana lub znacznie ograniczona na skutek koronawirusa i potrzebują wsparcia w obszarach, z którymi dotychczas nie musieli się mierzyć.

W tym zakresie oferujemy:

 • doradztwo przy renegocjacji umów z kontrahentami i instytucjami finansowymi, w tym przygotowanie powództwa o zmianę warunków umowy przez sąd;
 • analizę umów i wynikających z nich obowiązków w związku z panującą epidemią;
 • wsparcie przy redukcji zatrudnienia z uwzględnieniem realizacji procedury zwolnień grupowych;
 • doradztwo w rozmowach z kooperantami o zawieszenie lub odroczenie terminu płatności;
 • doradztwo przy zabezpieczeniu interesów w związku z ryzykiem niewypłacalności naszego partnera biznesowego;
 • doradztwo przy pozyskaniu państwowych ulg publicznych w związku z kryzysem;
 • doradztwo w przygotowaniu wniosków o układy ratalne z ZUS i US;
 • doradztwo przy zmianie formy prowadzenia działalności, aby zminimalizować na przyszłość odpowiedzialność osób zarządzających;
 • zbudujemy dla Twojej firmy strategie i przewidywalne scenariusze w dobie kryzysu;
 • zmienimy formę prawną prowadzonej działalności, aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialność majątkowej;
 • wskażemy, czy na gruncie prawa w Twojej firmie zostały spełnione przesłanki do podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego, wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego czy być może przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

2. Pakiet RESTRUKTURYZACJA

Skierowany jest do firm zagrożonych niewypłacalnością i poza zakresem z Pakietu pierwszego oferuje także doradztwo w zakresie restrukturyzacji sądowej.

W tym zakresie oferujemy:

 • doradztwo w wyborze trybu postępowania restrukturyzacyjnego, tak aby był optymalny względem sytuacji finansowej i organizacyjnej firmy;
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia do Sądu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym planu restrukturyzacyjnego;
 • doradztwo restrukturyzacyjne w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • podjęcie się pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub pełnomocnika w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

3. Pakiet UPADŁOŚĆ

Adresowany jest do firm w stanie niewypłacalności, czyli takich, które utraciły płynność finansową i nie mają szans na odbudowane swej pozycji.

W tym zakresie oferujemy:

 • przygotowanie firmy do upadłości;
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niezbędnych dokumentów;
 • doradztwo restrukturyzacyjne w toku całego postępowania upadłościowego;
 • wsparcie kadry menadżerskiej w sprawach pociągnięcia ich do odpowiedzialności za długi upadającej firmy, odpowiedzialności odszkodowawczej lub odpowiedzialności karnej;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

4. Pakiet LIKWIDACJA

Skierowany dla firm zmuszonych do zakończenia działalności w związku z kryzysem.

W tym zakresie oferujemy:

 • przeprowadzenie firmy przez cały proces kończący się rozwiązaniem podmiotu;
 • pomoc w zakończeniu obowiązujących umów, których wykonanie stało się niemożliwe na skutek kryzysu;
 • przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

JAK SKORZYSTAĆ Z PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO:

Zadzwoń do nas:

516 857 934
609 504 567

lub napisz e-mail:
j.skrzeszewska@crmdoradztwo.pl
e.polanska@crmdoradztwo.pl

Opowiedz o swojej sytuacji i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Konsultacje w ramach pakietu antykryzysowego mogą się odbyć ONLINE lub telefonicznie.Jeżeli zajdzie potrzeba spotkania, odbędzie się ono z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

PRZEJDŹMY PRZEZ TO RAZEM.
JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Jesteśmy, aby Ci pomóc