Mity na temat restrukturyzacji firm

5 #RestrukturyzacjaOdAdoZ

Decydując się na poprowadzenie własnego biznesu, musimy być przygotowani na każdą ewentualność. W sytuacji, kiedy nie wszystko idzie dokładnie tak, jak to sobie zaplanowaliśmy, w końcu zaczynają pojawiać się problemy finansowe, które z biegiem czasu narastają. 

W tym wypadku jednym z możliwych rozwiązań jest podjęcie decyzji o restrukturyzacji firmy, z czego obecnie korzysta znaczna większość przedsiębiorców zmagających się z częściową bądź całkowitą utratą płynności finansowej. Jednak wiedza na ten temat jest znikoma u przedsiębiorców i wywołuje wiele obaw. Dlatego dziś obalimy trzy najczęstsze mity dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

MIT 1: Restrukturyzacja to upadłość przedsiębiorstwa

Niestety w dalszym ciągu restrukturyzacja firmy bardzo często kojarzona jest z jej upadłością. Przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt, iż są to dwa odrębne pojęcia. Głównym celem wszczęcia procedury restrukturyzacyjnej jest uchronienie przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości, co wiązałoby się z jego jednoczesną likwidacją.

Postępowanie restrukturyzacyjne reguluje treść ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243). Jest to długofalowy proces usprawniania funkcjonowania prowadzonej firmy, wskutek czego zostanie przywrócona jej płynność i stabilizacja finansowa, co z kolei umożliwi bezproblemowe uregulowanie wszystkich należnych płatności.

MIT 2: Konieczność zaistnienia stanu niewypłacalności

Wielu przedsiębiorców przekonanych jest o tym, że wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe wyłącznie w sytuacji potwierdzenia niewypłacalności firmy. Jak się okazuje, wbrew ogólnie panującym przekonaniom decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji można podjąć już w chwili wystąpienia problemów z wierzycielami przystępującymi do wszczęcia egzekucji, co mogłoby przyczynić się do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zgodnie z opinią ekspertów im wcześniej podejmiemy decyzję o restrukturyzacji firmy, tym lepiej.

MIT 3: Obowiązek spłaty zobowiązań od razu

To kolejny i zarazem jeden z najczęściej pojawiających się mitów na temat restrukturyzacji. W tym konkretnym przypadku należy pamiętać o tym, że w chwili wydania przez Sąd stosownego Postanowienia dotyczącego rozpoczęcia procesu restrukturyzacyjnego wszystkie wszczęte przez wierzycieli egzekucje zostają wstrzymane na dany okres.

Podobnie zresztą jest ze spłatą bieżących zobowiązań – w tej sytuacji płatności również zostają odroczone. Zazwyczaj taki stan rzeczy trwa od 12 do 18 miesięcy, dokładnie tyle, ile zakłada przygotowany uprzednio plan restrukturyzacyjny.

Jesteśmy, aby Ci pomóc