„Analiza umów i procedur w aspekcie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji oraz praw konsumentów”

Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy potrzebujący doradztwa w zakresie praw i obowiązków związanych z odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży prowadzonej w ramach działalności gospodarczej oraz obwiązujących norm prawnych i dobrych praktyk w zakresie ochrony praw konsumenta. Usługa w szczególności dedykowana jest przedsiębiorcom, których przedmiotem działalności jest sprzedaż rzeczy lub usług konsumentom.

Usługa obejmuje:

I. Omówienie przepisów prawa oraz podstawowych zasad odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji i przebiegu procesu reklamacyjnego. Przedsiębiorca zapozna się z katalogiem możliwych roszczeń nabywców i zakresem jego odpowiedzialności.

II. Analiza umów i procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie w aspekcie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji i praw nabywców.

III. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu praw konsumentów i umów zawieranych z konsumentami. Blok ten obejmuje także przedstawienie niedozwolonych praktyk rynkowych, klauzul kambuzowych i innych działań uznawanych za niedopuszczalne. Przedsiębiorca zapozna się także z konsekwencjami grożącymi za naruszenie praw konsumenta i stosowanie nieuczciwych praktyk.

IV. Analiza umów i procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie w aspekcie przestrzegania praw konsumentów i stosowania niedozwolonych praktyk rynkowych.

V. Omówienie z klientem wzorów umów i/lub procedur dotyczących praw i obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji oraz obowiązujacych w obrocie z konsumentami.

Cel biznesowy

Przedsiębiorca zapoznana się z przepisami w zakresie odpowiedzialności za wady i prawa konsumentów. Dzięki możliwości opracowaniu nowych procedur przedsiębiorca podniesie swą konkurencyjność jako solidy uczestnik obrotu gospodarczego, co z pewnością poprawi jego wizerunek i odbiór klientów. Kwestie prawidłowego podejścia do praw konsumentów oraz przejrzyste procedury reklamacyjne zwiększają zaufanie klientów do przedsiębiorcy i bezpośrednio wpływają na wzrost sprzedażny.

Cel edukacyjny

Uczestnik pozyska wiedzę o jego obowiązkach w zakresie odpowiedzialności za wady produktu lub usługi. Zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie tej odpowiedzialności oraz prawami konsumentów. Przedsiębiorca będzie miał możliwość pozyskania wiedzy o zabronionych lub nieuczciwych praktykach rynkowych i konsekwencjach grożących za ich stosowanie.Mechanizm reklamacyjny, w sposób praktyczny jest nadzorowany podczas warsztatów.

Prawidłowa komunikacja w kontakcie z konsumentem jest bardzo istotna dla prestiżu przedsiębiorcy oraz jego ochrony przed odpowiedzialnością. Na podstawie pozyskanej wiedzy możliwe będzie działanie w sposób zgody z prawem, a także uwzględniający interes przedsiębiorcy i w poszanowaniu praw konsumenta.

Cena

22.500,00 zł + 23% VAT = 27.675,00 zł brutto

Usługa doradcza może być dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych, co oznacza, że Twój wkład finansowy to tylko 20% ceny! https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=53584&mozliwoscDofinansowania=0

 Nie wiesz, jak skorzystać z dofinansowania? Napisz do nas, pomożemy Ci w tym.

TELEFON 668 199 917

e-mail szkolenia@crmdoradztwo.pl