Doradztwo i szkolenia- refundacja

BUR to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników. 

System dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), to najpopularniejszy sposób na pozyskanie dofinansowania na usługi doradcze, szkolenia, kursy, itp. 

W Bazie może znaleźć się instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługi dofinansowane za pośrednictwem BUR mogą świadczyć instytucje, które spełnią szereg kryteriów. Jednym z nich jest posiadanie przez jednostkę certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość świadczonych usług. 

Jaki jest cel

  • dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez te firmy, które znajdują się w bazie (powstał on przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej (w ramach RPO)) – do 80% ceny usługi,
  • ułatwienie dostępu do szkoleń dla wszystkich tych, którzy ich poszukują

Kto może otrzymać dofinansowanie z BUR?

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem województwa mazowieckiego oraz pomorskiego. W każdym województwie zasady, które regulują dofinansowania, są ustalane indywidualnie. Obowiązuje przy tym rejonizacja terytorialna. Firmy, które działające na terenie danego województwa mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w tym województwie.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne. Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy:

  • Wybrać szkolenie dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
  • Założyć konto w BUR.
  • Skontaktować się z operatorem (instytucja, która w pełni realizuje proces obsługi wniosków, zawierania umów z beneficjentem a także zajmuje się przekazywaniem środków uzyskanego dofinansowania) przypisanym do danego województwa, który pomoże wypełnić wniosek szkoleniowy.

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 60.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%, średnie przedsiębiorstwa i firmy – 70%, a duże przedsiębiorstwa – 60%.

Dofinansowanie do szkoleń stanowi korzystną alternatywę stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno pracowników jak i pracodawców. Procedura przyznawania środków nie jest skomplikowana, warto więc korzystać ze szkoleń znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych.

Co dla Ciebie zrobimy?

Działamy kompleksowo. Jako CRM oferujemy wsparcie na każdym etapie. Rejestracja, analiza potrzeb i wybór odpowiednich, dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa, usług szkoleniowych i doradczych, nadzór nad całością realizacji usługi. Pomoc w jej rozliczeniu, przygotowanie dokumentów.

Nie działamy wg szablonu. Nasza usługa dostosowana jest zawsze pod Klienta. Poznajemy jego potrzeby i spełniamy oczekiwania, tak by jak najbardziej efektywnie wykorzystać pozyskane środki.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ROZWOJU!

Jesteśmy, aby Ci pomóc