Pon - Pt 08:00-16:00 668-199-917

Tag

kodeks cywilny
Administration Agreement Banking Blur 618158
W poprzednim artykule opisana została możliwość uznania czynności prawnej upadłego za bezskuteczną na mocy art. 127 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. W przedmiotowym opracowaniu scharakteryzuję możliwość uznania czynności prawnej za bezskuteczną na podstawie postanowień ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwany dalej: k.c.), czyli tzw. skarga pauliańska.   Zgodnie z treścią art. 527 § 1 k.c.: „Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem...
Czytaj dalej