Pon - Pt 08:00-16:00 668-199-917

Sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/20 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, gmina Miedziana Góra

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji > Aktualności > Przetargi > Sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/20 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kostomłoty Pierwsze, gmina Miedziana Góra

                             Sprzedaż z wolnej ręki

Syndyk masy upadłości Sławomira Wijasa  zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości stanowiącego udział w wysokości 3/20 w  prawie własności nieruchomości gruntowej, szczegółowo opisanej poniżej:

Przedmiotem sprzedaży jest:

Udział w wysokości 3/20 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o nr: 1012/2 o pow. 694 m2 ,dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział VI Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KI1L/00037003/6.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży  udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Sławomira Wijasa, ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 130/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44.

Cena  przedmiotu sprzedaży wynosi 1.567,30 zł (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 30/100).

Oferty na zakup przedmiotowej nieruchomości należy składać do kancelarii syndyka  masy upadłości Sławomira Wijasa, bezpośrednio na adres kancelarii syndyka: ul. Warszawska 30/20; 25-312 Kielce, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Telefon kontaktowy do kancelarii syndyka: 668-199-917.

  1.  

W przypadku wpływu większej ilości ofert, w kancelarii syndyka zostanie zorganizowana  licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi oferentami. Podczas licytacji cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży.

Informację o terminie oraz godzinie licytacji syndyk przekaże bezpośrednio oferentom.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny.

 

 

Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są:

telefonicznie pod numerem 668 199 917

mailowo info@crmdoradztwo.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

Skontaktuj się z nami: