Pon - Pt 08:00-16:00 668-199-917

Pakiety antykryzysowe dla firm

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji > Aktualności > Pakiety antykryzysowe dla firm
Kryzys w firmie

CO TO JEST PAKIET ANTYKRYZYSOWY?

Pandemia koronawirusa spowodowała paraliż gospodarki. Wiele firm zostało zmuszonych do całkowitego zamknięcia, inne samodzielnie podjęły decyzję o zawieszeniu działalności, jeszcze inne znacząco zredukowały koszty, a są i takie, które próbują przeczekać ten trudny okres.

Każdy przedsiębiorca musi wypracować swoje indywidualne rozwiązania uwzględniające specyfikę firmy, zakres problemów finansowych, możliwości zmian na przyszłość i niestety zmieniającą się tak drastycznie sytuację ekonomiczno-gospodarczą.

Jak możesz przetrwać spowolnienie wywołane pandemią koronawirusa i ochronić firmę przed upadłością? Jak przygotować się do zmian, które są nieuniknione, i zminimalizować negatywne następstwa panującej sytuacji?

Działaj od razu, nie ma na co czekać! Skorzystaj z naszego doświadczenia, pomożemy Twojej firmie.

Reagując na bieżącą sytuację, przygotowaliśmy dla Twojej firmy 4 PAKIETY ANTYKRYZYSOWE dedykowane przedsiębiorcom, właścicielom i kadrze zarządzającej firm, w zależności od sytuacji finansowej, w jakiej się znalazły, oraz potrzeb na przyszłość.

DLA KOGO?

Jesteś przedsiębiorcą/właścicielem spółki/managerem/dyrektorem, którego firma:

 • zagrożona jest utratą płynności finansowej,
 • straciła już płynność finansową w wyniku pandemii koronawirusa,
 • jest w kryzysie finansowym lub wie, że straci stabilność finansową w najbliższych miesiącach,
 • wie, że zbliża się ciężki okres w zakresie finansów i chce temu zapobiec,
 • potrzebuje obniżyć koszty, a nie chce zwalniać pracowników,
 • aby obniżyć koszty bieżącego funkcjonowania, musi przeprowadzić redukcję zatrudniania, w tym zwolnienia grupowe,
 • ma wielu wierzycieli, których aktualnie nie jest w stanie spłacić,
 • potrzebuje dodatkowych instrumentów finansowych,
 • potrzebuje doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego, restrukturyzacji pozasądowej lub sądowej.

Nasz PAKIET ANTYKRYZYSOWY dotyczy:

Przedsiębiorców małych, średnich i dużych firm, oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

RODZAJE PAKIETÓW:

Podczas pierwszej konsultacji zdiagnozujemy zagrożone obszary funkcjonowania firmy, zaistniałe ryzyka, zarekomendujemy kierunki działań oraz dobierzemy odpowiedni pakiet.


1. Pakiet OPTYMALIZACJA

Skierowany jest do firm, które znajdują się w stabilnej sytuacji finansowej i nie są zagrożone niewypłacalnością, ale ich działalność została wstrzymana lub znacznie ograniczona na skutek koronawirusa i potrzebują wsparcia w obszarach, z którymi dotychczas nie musieli się mierzyć.

W tym zakresie oferujemy:

 • doradztwo przy renegocjacji umów z kontrahentami i instytucjami finansowymi, w tym przygotowanie powództwa o zmianę warunków umowy przez sąd;
 • analizę umów i wynikających z nich obowiązków w związku z panującą epidemią;
 • wsparcie przy redukcji zatrudnienia z uwzględnieniem realizacji procedury zwolnień grupowych;
 • doradztwo w rozmowach z kooperantami o zawieszenie lub odroczenie terminu płatności;
 • doradztwo przy zabezpieczeniu interesów w związku z ryzykiem niewypłacalności naszego partnera biznesowego;
 • doradztwo przy pozyskaniu państwowych ulg publicznych w związku z kryzysem;
 • doradztwo w przygotowaniu wniosków o układy ratalne z ZUS i US;
 • doradztwo przy zmianie formy prowadzenia działalności, aby zminimalizować na przyszłość odpowiedzialność osób zarządzających;
 • zbudujemy dla Twojej firmy strategie i przewidywalne scenariusze w dobie kryzysu;
 • zmienimy formę prawną prowadzonej działalności, aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialność majątkowej;
 • wskażemy, czy na gruncie prawa w Twojej firmie zostały spełnione przesłanki do podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego, wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego czy być może przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

2. Pakiet RESTRUKTURYZACJA

Skierowany jest do firm zagrożonych niewypłacalnością i poza zakresem z Pakietu pierwszego oferuje także doradztwo w zakresie restrukturyzacji sądowej.

W tym zakresie oferujemy:

 • doradztwo w wyborze trybu postępowania restrukturyzacyjnego, tak aby był optymalny względem sytuacji finansowej i organizacyjnej firmy;
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia do Sądu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym planu restrukturyzacyjnego;
 • doradztwo restrukturyzacyjne w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • podjęcie się pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub pełnomocnika w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

3. Pakiet UPADŁOŚĆ

Adresowany jest do firm w stanie niewypłacalności, czyli takich, które utraciły płynność finansową i nie mają szans na odbudowane swej pozycji.

W tym zakresie oferujemy:

 • przygotowanie firmy do upadłości;
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niezbędnych dokumentów;
 • doradztwo restrukturyzacyjne w toku całego postępowania upadłościowego;
 • wsparcie kadry menadżerskiej w sprawach pociągnięcia ich do odpowiedzialności za długi upadającej firmy, odpowiedzialności odszkodowawczej lub odpowiedzialności karnej;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

4. Pakiet LIKWIDACJA

Skierowany dla firm zmuszonych do zakończenia działalności w związku z kryzysem.

W tym zakresie oferujemy:

 • przeprowadzenie firmy przez cały proces kończący się rozwiązaniem podmiotu;
 • pomoc w zakończeniu obowiązujących umów, których wykonanie stało się niemożliwe na skutek kryzysu;
 • przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 • odpowiemy na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości w całym procesie zmian.

JAK SKORZYSTAĆ Z PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO:

Zadzwoń do nas:

516 857 934
609 504 567

lub napisz e-mail:
j.skrzeszewska@crmdoradztwo.pl
e.polanska@crmdoradztwo.pl

Opowiedz o swojej sytuacji i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Konsultacje w ramach pakietu antykryzysowego mogą się odbyć ONLINE lub telefonicznie. Jeżeli zajdzie potrzeba spotkania, odbędzie się ono z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

PRZEJDŹMY PRZEZ TO RAZEM.
JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Ten temat dotyczy Ciebie?

Sprawdź, jak przeprowadzamy proces restrukturyzacji. Skontaktuj się z nami: