Pon - Pt 08:00-16:00 668-199-917

Informacja o realizacji vouchera na usługę doradczą

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji > Aktualności > Wydarzenia > Informacja o realizacji vouchera na usługę doradczą
Projekt Unijny Centrum Restrukturyzacji i Mediacji

Voucher

Centrum Restrukturyzacji i Mediacji realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem Systemu Popytowego–
Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu
„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 
na usługę doradczą specjalistyczną pn.
„Dostosowanie modelu sprzedaży usług do zmian w potrzebach klientów”

Voucher