Pon - Pt 08:00-16:00 668-199-917

By

CRM
Realizacja Vouchera Crmdoradztwo
  Gdzie: Kielce, ul. Warszawska 30/20; Kogo: radcę prawnego/aplikanta radcowskiego 2-3 rok; Stanowisko: radca prawny/aplikant radcowski 2-3 rok; Zakres obowiązków: obsługa spraw z zakresu prawa upadłościowego  i restrukturyzacyjnego, wsparcie prawników Kancelarii w postępowaniach sądowych,  w tym w sporach korporacyjnych i w innych sprawach gospodarczych, nadzór nad dokumentacją spraw prowadzonych przez prawników Kancelarii; Do kogo skierowana jest oferta: Szukamy osób aktywnych, otwartych, nieustannie szukających możliwości rozwoju, które chętnie angażują...
Czytaj dalej
                            Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 1/5 w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 76 wraz z udziałem w wys. 3980/337000 cz. w nieruchomości wspólnej, położonego w budynku nr 26 przy ulicy Osiedle Słoneczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w woj. świętokrzyskim, o powierzchni użytkowej 39,80 m2, dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V...
Czytaj dalej
Projekt Unijny Centrum Restrukturyzacji i Mediacji
Centrum Restrukturyzacji i Mediacji realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem Systemu Popytowego– Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na usługę doradczą specjalistyczną pn. „Usługa doradcza w zakresie przechodzenia na prace zdalną”
Czytaj dalej
Projekt Unijny Centrum Restrukturyzacji i Mediacji
Centrum Restrukturyzacji i Mediacji realizuje voucher na podstawie umowy z Operatorem Systemu Popytowego– Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim przez profesjonalne usługi doradcze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na usługę doradczą specjalistyczną pn. „Dostosowanie modelu sprzedaży usług do zmian w potrzebach klientów”
Czytaj dalej
Szkolenie Bur
Centrum Restrukturyzacji i Mediacji z sukcesem przeszło procedurę akredytacyjną i uzyskało wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki temu jest podmiotem zajmującym się świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych. DLACZEGO WARTO WYBRAĆ DOFINANSOWANIE DORADZTWA W CENTRUM RESTRUKTURYZACJI I MEDIACJI? POSIADAMY CERTYFIKAT uprawniający świadczenie usług dofinansowanych SZYBKA I PROSTA PROCEDURA pomagamy w przejściu całego procesu...
Czytaj dalej
Idea 1876658 1920
Centrum Restrukturyzacji i Mediacji poszukuje wykonawcy na usługi doradcze. Przedmiotem zamówienia jest:1. Dostosowanie modelu sprzedaży usług do zmian w potrzebach klientów.2. Usługa doradcza w zakresie przechodzenia na prace zdalną w przedsiębiorstwie. Usługi doradcze realizowane będą w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszelkich informacji udzielimy telefonicznie...
Czytaj dalej
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który mieliśmy przyjemność opublikować na łamach Echo Dnia. Właścicielki Centrum Restrukturyzacji i Mediacji wypowiedziały się na temat wpływu koronawirusa na gospodarkę oraz przedstawiły sposoby na walkę z kryzysem. Przejdź do artykułu
Czytaj dalej
Businessman And Lawyer Discuss The Contract Document. Treaty Of The Law. Sign A Contract Business.
Tematyka uznania czynności prawnej za bezskuteczną była niejednokrotnie przedmiotem rozważań przedstawicieli doktryny oraz orzeczeń sądów powszechnych. Niemniej jednak w przedmiotowym opracowaniu scharakteryzowana zostanie kwestia bezskuteczności czynności prawnej na gruncie postępowania upadłościowego.
Czytaj dalej
Administration Agreement Banking Blur 618158
W poprzednim artykule opisana została możliwość uznania czynności prawnej upadłego za bezskuteczną na mocy art. 127 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. W przedmiotowym opracowaniu scharakteryzuję możliwość uznania czynności prawnej za bezskuteczną na podstawie postanowień ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwany dalej: k.c.), czyli tzw. skarga pauliańska.   Zgodnie z treścią art. 527 § 1 k.c.: „Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem...
Czytaj dalej
Rekomendacje Dla Firm
Firmy obserwują pierwsze objawy spowolnienia gospodarczego. Widząc, co się dzieje na rynku oraz jaka panika wystąpiła w niektórych branżach, postanowiłyśmy zareagować. Poniżej przedstawiamy rekomendacje dla firm dotkniętych spowolnieniem w związku z sytuacją rynkową i zdrowotną wywołaną przez koronawirusa.
Czytaj dalej
1 2